Vótáil do Rory

Tá mé ag seasamh i dToghcháin na hEorpa i dToghcheantar an Láir Tíre–an Iarthuaiscirt toisc gur mian liom go mbeadh áit cheart le cónaí agus todhchaí inbhuanaithe ag gach leanbh.

Óir go bhfuil ceathrar leanaí óga agam féin, agus toisc go bhfuil mé ar dhuine de na saineolaithe agus feachtasóirí tithíochta agus is mó sa tír, ba mhór an onóir dom ionadaíocht a dhéanamh duitse mar Fheisire de Pharlaimint na hEorpa.

Má thoghtar mé, tugaim m’fhocal:

  • An Ráthaíocht Eorpach do Leanaí a chur ag obair do leanaí in Éirinn, i.e. deireadh a chur leis an mbochtaineacht leanaí agus seirbhísí leordhóthanacha do leanaí a chinntiú.
  • Leas a bhaint as Institiúidí an Aontais Eorpaigh agus as maoiniú ón Aontas Eorpach mar chuid de na hiarrachtaí chun an ghéarchéim tithíochta a réiteach.
  • Tacú le smachtbhannaí trádála i gcoinne Iosrael ar leibhéal an Aontais Eorpaigh agus labhairt ar son cosc a chur ar dhíol arm leis an tír ar bhonn práinne.
  • Tacú le cearta láidre d’oibrithe i gcroílár na hEorpa agus dlíthe níos láidre le cabhrú le hoibrithe cothromaíocht oibre is saoil níos fearr a bhaint amach.
  • Tacú le gníomhú práinneach ar son na haeráide, i dteannta acmhainní breise a bheith ar fáil i gcomhair aistriú cóir cothrom don fheirmeoireacht agus do phobail cois cósta, chun an saol amach anseo a chosaint.
  • An fód a sheasamh ar son meon ionchuimsitheach agus fáilteach in Éirinn agus ar fud an Aontais Eorpaigh, agus stad de cheap milleáin a dhéanamh d’imircigh mar gheall gur theip ar an Rialtas rudaí a dhéanamh i gceart.

Rory Hearne don Eoraip

Litir um Thoghchán - Toghcháin na hEorpa - An Lár Tíre – An tIarthuaisceart

Íoslódáil

Make a Donation

Help fund Rory's European election campaign

Help us fight for a more equal and progressive Ireland

Donate