Vótáil do Shinéad

Tá mé ag seasamh sna toghcháin toisc go gcreidim i saol san Eoraip ar féidir linn a bheith bródúil as.

Saol ina n-urramaítear cearta gach duine, agus ina gcumasaítear do na Ballstáit a ndícheall a dhéanamh lena chinntiú go gcomhlíontar ár riachtanais shaolta.

Seo a leanas na tosaíochtaí a bheidh agam mar Fheisire de Pharlaimint na hEorpa:

  • Obair a dhéanamh lena chinntiú gur cathair chothrom é Baile Átha Cliath, inar féidir le daoine teacht ar obair fhónta, ar thithe maithe agus ar dhínit ina saol.
  • Plean gníomhaíochta maidir le tithíocht inacmhainne a bhrú chun cinn ar leibhéal an Aontais Eorpaigh, chomh maith le maoiniú le tacú le tithe sóisialta agus inacmhainne.
  • Smachtbhannaí trádála i gcoinne Iosrael a fhorchur ar leibhéal an Aontais Eorpaigh, agus labhairt ar son cosc a chur ar dhíol arm leis an tír ar bhonn práinne
  • Tacú le gníomhú ar son na haeráide ar fud an Aontais Eorpaigh, rud a chaithfear a dhéanamh chun an comhshaol, an bhithéagsúlacht agus an saol amach anseo a chosaint
  • Labhairt ar son cearta níos fearr d’oibrithe, chomh maith le cothromaíocht oibre is saoil níos fearr.
  • Obair a dhéanamh chun cearta grúpaí mionlacha a chosaint – amhail daoine faoi mhíchumas, daoine LADTAI+ agus mionlaigh eitneacha • Neodracht na hÉireann a chosaint in aghaidh an mhíleataithe de réir a chéile.

Sinéad Gibney don Eoraip

Litir um Thoghchán - Toghcháin na hEorpa - Baile Átha Cliath

Íoslódáil

Make a Donation

Help fund Sinéad's election campaign

Help us fight for a more equal and progressive Ireland

Donate